Przyroda Kołobrzegu

Kołobrzeg zaliczany jest do krainy pobrzeża bałtyckiego w środkowoeuropejskiej prowincji niżowo-wyżynnej, którą cechują wydmy z roślinnością piaskową, zatorfione doliny przymorskie oraz miejsca moreny dennej i wzgórzami moreny czołowej. Obszar ten charakteryzują torfowiska wrzosowiskowe, czyli wrzoścowe oraz olszyny, lasy bukowe i mieszane, lasy sosnowo-mieszane, a także wilgotne bory sosnowe. Perełkami przyrody kołobrzeskiej są jarząb szwedzki i wiciokrzew pomorski. Tereny chronione usytuowane są w Ekoparku Wschodnim w Podczelu, a znaczna część należy do obszaru Natura 2000, który nosi nazwę Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.

Nasze miasto Kołobrzeg posiada 120 ha zieleni miejskiej, w skład którego wchodzą skwery, parki miejskie i pomniki przyrody. Do parków miejskich należą:

 • Park im. 3 Dywizji Piechoty o powierzchni 4,5 ha, założony w XIX w. (przy ul. Koszalińskiej)
 • Park 18 Marca
 • park Teatralny
 • Park im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Park im. Stefana Żeromskiego jest to nadmorski park zdrojowy o powierzchni 31,1 ha
 • Park im. Jedności Narodowej (dawniej Park Zachodni) o powierzchni 6,5 ha
 • Park im. Aleksandra Fredry (dawniej Park Przyjaźni Polsko-Radzieckiej) o powierzchni 26,7 ha a założony był w XIX w.

Do skwerów zieleni miejskiej należą:

 • skwer 750-lecia: powstał 23 maja 2005 r. z okazji 750-lecia nadania praw miejskich
 • skwer Kordiana
 • skwer Balladyny
 • skwer Miast Partnerskich
 • skwer Pionierów Kołobrzegu
 • skwer Pana Tadeusza
 • skwer kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, który powstał 23 czerwca 2007 r. podczas obchodów 75 Centralnych Obchodów Dni Morza.

Przyroda Kołobrzegu to także wspaniałe pomniki przyrody, jak buk na placu 18 marca, buk 150-letni, lipa drobnolistna, jodła kalifornijska i wiele innych. Wszystkich miłośników pomników przyrody zachęcamy do obejrzenia tak wspaniałych okazów przyrody.

To też może cię zainteresować...